Kudy k nám?

Při používání navigace doporučujeme využít google maps, které Vás dovedou přímo do areálu našich apartmánů.